pełnomocni|k

pełnomocni|k
m, pełnomocniczka f 1. (upoważniony) plenipotentiary, proxy
- występować jako pełnomocnik kogoś to act as sb’s proxy, to stand proxy for sb
- zarządzać przedsiębiorstwem przez pełnomocników to run a company by proxy
- głosowanie przez pełnomocnika proxy vote
2. Prawo attorney
- ustanowić pełnomocnika to appoint an attorney
3. (stanowisko) plenipotentiary
- pełnomocnik rządu do rozmów w sprawie członkostwa w UE the government’s plenipotentiary for negotiations for accession to the EU
- pełnomocnik rządu do spraw rodziny/równouprawnienia a government plenipotentiary for family/gender equality
- biuro pełnomocnika do spraw zatrudnienia Uniw. careers office GB, placement office US

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”